Formater og priser
Full skjerm

Nå lesere i ulike inntektsgrupper

Mulige valg 

Tjener 350 000 + 

Tjener 450 000 + 

Tjener 700 000+ 

Metodikk

Vi sorterer Norge etter grunnkrets og aldersgruppe 

Deretter ser vi på gjennomsnittsinntekten i hver gruppe. 

Er f.eks. gjennomsnittsinntekten 500 000 blant aldersgruppen 35-44 i grunnkrets 123, så inkluderes alle disse leserne i målgruppen 350 000+ og 450 000+.