Formater og priser
Full skjerm

Lesere med en inntekt på 600 000+ eller en formue på 1 000 000+.

Metodikk

I hver grunnkrets grupperer vi sammen beboerne med samme alder 
og kjønn. Deretter ser vi på gjennomsnittlig ligningsinntekt og formue 
for hver gruppe. 

De gruppene hvor gjennomsnittet overstiger 600 000 i ligningsinntekt, 
eller 1 000 000 i ligningsformue, inkluderes i målgruppen.