Formater og priser
Full skjerm

Lesere som abonnerer på nettavisen, men ikke papiravisen.

Metodikk

Denne målgruppen inneholder alle abonnenter som har tilgang til nettutgaven, men som ikke mottar papiravisen. 

Den egner seg ypperlig til å utfylle dekning av kampanjer i papiravis eller innstikk.