Formater og priser
Full skjerm

Lesere som bor i en enebolig, et rekkehus eller en tomannsbolig.  

Metodikk

#1 Informasjon om hvem som eier eneboliger, rekkehus eller tomannsboliger hentes fra matrikkelen, det offentlige registeret over boliger i Norge.

#2 En algoritme trenes opp til å avgjøre hvilke aID-brukere som eier hvilken type bolig. Algoritmen forutser om en bruker er huseier basert på flere hundre datapunkter om leseren (inntekt, alder, biltype, og så videre).  

Algoritmen justeres til resultatene blir ca. like som fasiten.

#3 Brukere plasseres i målgruppen av algoritmen.