Formater og priser
Full skjerm

Nå registrerte eiere av varebiler

Metodikk

Vi sorterer Norge etter grunnkrets og aldersgruppe

Deretter ser vi på andelen av hver gruppe som eier en varebil. Gruppene med høyest andel varebil-eierskap tas med i målgruppen.

Er det f.eks. mange varebiler blant aldersgruppen 35-44 i grunnkrets 123, så inkluderes alle disse leserne i målgruppen.

Metodikken er kun basert på biler som er 3 år eller nyere. Målet er å nå grupper av lesere med høy sannsynlighet for å eie eller være interessert i å kjøpe varebiler.