Formater og priser
Full skjerm

Lesere med et lederverv i en bedrift.  

Metodikk

Denne målgruppen er basert på Brønnøysund-registeret. Her når man de som sitter med verv i norske bedrifter.

Man inkluderes i målgruppen dersom man er daglig leder, styreleder eller styremedlem i en bedrift. Den egner seg dermed godt for 
å nå beslutningstakere.

Dette er en spesielt eksklusiv målgruppe med et begrenset volum, og er derfor priset noe høyere enn resten av målgruppene.