Formater og priser
Full skjerm

Valgmuligheter

  • Alle barn 0-17 år 
  • Små barn 0-5 år 
  • Småskolebarn 6-12 år 
  • Skolebarn 6-17 år 
  • Tenåringsbarn 13-17 år

 

Metodikk

Ut fra antall mødre og fedre i en grunnkrets, gjennomsnittsalder på mødre og fedre og standardavvik har vi beregnet sannsynligheten for å være mor eller far. Her antar vi normalfordeling av alder på foreldre. 

Resultatet er at vi finner ut hvem i grunnkretsen som har høyest sannsynlighet for å ha barn. Deretter ser vi på hvor mange personer SSB oppgir at har barn nettopp her. 
Er det 50 personer, så velger vi de 50 med høyest beregnet sannsynlighet for å ha barn. Disse inkluderes da i denne målgruppen.