Formater og priser
Full skjerm

Lesere som eier en hytte.

Metodikk

#1 Informasjon om hvem som eier hytter hentes fra matrikkelen, det offentlige registeret over boliger i Norge.

#2 En algoritme trenes opp til å avgjøre hvilke aID-brukere som har hytter. Algoritmen forutser om en bruker har hytte basert på flere hundre datapunkter om leseren (inntekt, alder, biltype, og så videre).  

Algoritmen justeres til resultatene blir ca. like som fasiten.

#3 Brukere plasseres i målgruppen av algoritmen.