Formater og priser
Full skjerm

Valgmuligheter

  • Ingen bil
  • Én bil 
  • To eller flere biler 

Metodikk

Datakilde er Motorvognregisteret. 

Oppslag gjøres for å finne antall biler registrert på en adresse. Vi tar hensyn til kjønn og fødselsår for å mer treffsikkert identifisere husholdninger.