ocast_logo_primary_2023

For advertisers

Brands
Influencers
Agencies

For media companies

Formats and prices
Ad specifications
Full screen

Våra interaktiva läkarutbildningar erbjuder den senaste medicinska kunskapen inom olika specialiteter, sjukdomstillstånd och diagnoser. Målet med utbildningarna är att öka kunskapen kring bland annat diagnostisering, sjukdomsorsak och behandlingsalternativ.Utbildningarna tar cirka 10-15 minuter att genomföra och riktar sig främst till läkare men även annan sjukvårdspersonal kan använda materialet för att få ökad kunskap i de olika ämnena.

Formats and prices

Ad specifications

Sold by

Website · Medicine · Sweden
Netdoktor