Ad specifications
Full screen

Våra interaktiva läkarutbildningar erbjuder den senaste medicinska kunskapen inom olika specialiteter, sjukdomstillstånd och diagnoser. Målet med utbildningarna är att öka kunskapen kring bland annat diagnostisering, sjukdomsorsak och behandlingsalternativ.Utbildningarna tar cirka 10-15 minuter att genomföra och riktar sig främst till läkare men även annan sjukvårdspersonal kan använda materialet för att få ökad kunskap i de olika ämnena.https://www.netdoktorpro.se/lakarutbildningar/

Ad specifications

Sold by

Netdoktor
Medicine · Sweden