Full screen

I tillegg til annonsørinnhold vil VVSForum kunne tilby produktomtaler, både i form av saker/artikler, samt live sendinger som også kan tilpasses som webinarer for å beskrive produkter og løsninger på en god og informativ måte. Her gir vi tilbud etter en samtale om omfang og ønsker fra våre kunder.

Dette vil bli presentert på våre nettsider under egne bolker, slik at dette får god synlighet ovenfor våre lesere. Samtidig markedsføres dette gjennom våre nyhetsbrev osv.

Ta kontakt med oss for tilbud om bannerannonsering, content artikler, produktomtaler, stilling ledig.

Sold by

VVSForum
Media · Norway