VLT
VLT
Vestmanlands Läns Tidning (VLT) grundad 1831, näst äldsta lokaltidningen i Sverige. Obunden liberal.