Audience Demografi

Med Tradera når du en stor del av Sveriges konsumenter vid köptillfället när de fortfarande är påverkbara i köpprocessen men även besökare som vill inspireras till sitt nästa köp

På Tradera kan du styr efter demografi, datasegment eller vertikaler och nå exakt din målgrupp

Gender distribution

Women
51%
Men
49%