Skaraborgs Läns Tidning
Skaraborgs Läns Tidning

Skaraborgs Läns Tidning

Skaraborgs Läns Tidning (förkortat SkLT) är en dagstidning, och ägs av Bonnier News. Tidningens redaktion finns i Skara, men även Vara och Götene räknas till utgivningsområdet. Den prenumererade tidningen är i tabloidformat och delas ut fyra dagar i veckan: måndag, onsdag, torsdag och fredag.Falköpings Tidning, Västgöta-Bladet samt Skövde Nyheter ingår i samma grupp som Skaraborgs Läns Tidning.
Read more