Publikt

Publikt

News · Sweden

Publikt headline

Publikts läsare får samhället att fungera. Med en unik räckvidd inom statliga myndigheter når tidningen välutbildade medarbetare och chefer med personal- och inköpsansvar. Med sitt fokus på verksamheter i samhällets centrum blir Publikt en viktig informationskälla för medarbetare och beslutsfattare och angelägen läsning för den samhällsintresserade.

Verified profile

The company information is verified by Ocast for increased safety and security.

Member since 2020
The profile was created 5 Feb 2020

Publikts advertising channels

  • Display
  • Print

Publikts products

Publikt has 2 products within Display and Print.

View all products

Publikts team

Show all contacts