Ad specifications
Full screen

Programledaren läser upp Podcastreklam på målgruppens villkor. Produkten kallas även HRA (Host Read Ads). Genomslagskraften kan liknas vid influencer marketing. Värdens röst används för att förmedla det kommersiella budskapet i samma "tone of voice" som podden. 

Placering: Mid

Produktion: Ingår

Ad specifications

Sold by

Podme Dokumentär
Hobbies & Interests