Norrköpings Tidningar
Norrköpings Tidningar

Norrköpings Tidningar

Local News Sweden
A part of Öst Media

Norrköpings tidningar är Norrköpings största tidning. I NT:s kanaler når du 81.000 läsare* i print varje dag och 86.000 läsare** på nt.se varje vecka. Vår verksamhet vilar på trovärdighet. Som Sveriges äldsta dagstidning arbetar vi med att erbjuda relevant innehåll av hög kvalité – varje dag. Vi har god lokalkännedom om våra bevakningsområden och om människorna som lever och verkar här, samt hur de konsumerar media.

NT, en del av Öst Media.


Vill du synas i NT:s kanaler? 
Oavsett vilket budskap du vill förmedla och vilken målgrupp du vill nå kan vi på Öst Media hjälpa dig att nå ut. Vi har koll på hur våra läsare använder våra kanaler. Ta kontakt med oss så berättar vi mer. 

*Källa: Orvesto Konsument Helår 2019. 
** Källa: Orvesto Internet oktober 2020

Read more