Nordiska Projekt
Nordiska Projekt

Nordiska Projekt

Energy & Raw Materials Sweden
Innehållet i tidningen Nordiska Projekt speglar det som händer inom de två områdena ENERGI och INDUSTRI. Vi bevakar spännande projekt, nya investeringar, konferenser, seminarier, aktuella mässor, nyheter samt mycket annat. Vi kommer ut med sex nummer per år för att möta efterfrågan från både läsare och annonsörer. Återkommande Teman är
kraftvärme, fjärrvärme, vindkraft, vattenkraft, elkraft, miljö, stål,
gruva, papper och cellulosaindustri samt processindustri.
Read more

Mottagare / Läsare

Energibolag, elnätsbolag, bas- och verkstadsindustri, papper- och cellulosa, stål, gruva, fordon, processindustri, stat och kommuner samt större leverantörer, underhållsansvariga, entreprenörer och konsulter inom ovan nämnda branscher.

Gender distribution

Women
35%
Men
65%