Nordiska Projekt
Nordiska Projekt

Nordiska Projekt

Energy & Raw Materials Sweden
Innehållet i tidningen Nordiska Projekt speglar det som händer inom de två områdena ENERGI och INDUSTRI. Vi bevakar spännande projekt, nya investeringar, konferenser, seminarier, aktuella mässor, nyheter samt mycket annat. Vi kommer ut med sex nummer per år för att möta efterfrågan från både läsare och annonsörer. Återkommande Teman är
kraftvärme, fjärrvärme, vindkraft, vattenkraft, elkraft, miljö, stål,
gruva, papper och cellulosaindustri samt processindustri.
Read more