ocast_logo_primary_2023

For advertisers

Brands
Influencers
Agencies

For media companies

Formats and prices
Ad specifications
Full screen

Utvald marknadsföringsplan under sjukdomsområde/terapiområde  för redaktionellt fokus och bannerkampanj med tillhörande utskick. Den redaktionella planen bygger vi upp i ett kundspecifikt projekt där vi fokuserar på information, fakta, artiklar, intervjuer, nyheter och forskning för att driva trafik- fokus och för att få ett optimerat resultat.

Formats and prices

Ad specifications

Sold by

Website · Medicine · Sweden
Netdoktor