ocast_logo_primary_2023

For advertisers

Brands
Influencers
Agencies

For media companies

Formats and prices
Ad specifications
Full screen

Netdoktor.se genomför upplysningskampanjer kring sjukdomar som på olika sätt innebär allvarliga problem för en stor del av befolkningen. Kampanjerna riktar sig till allmänheten och syftar till att ge människor insikt om faktorer som påverkar deras hälsa. Det sker dels genom att öka förståelsen för vad man själv kan göra för att upprätthålla eller uppnå en god hälsa, dels genom att öka kunskapen om vilka rättigheter man har till vad gäller vård och behandling vid sjukdom. Kampanjerna sker i samarbete med patientföreningar och är landsomfattande, med annonsering i olika kanaler.

E-brev och undersökning

Kampanjerna löper på cirka åtta månader och utgår från en kampanjsajt med information om sjukdomen. Man kan där registrera sig för e-brev med skräddarsytt innehåll beroende på om man har sjukdomen, är i riskzonen för att få den eller är allmänt intresserad. Det finns också en undersökning med frågor om hur sjukdomen påverkar livet ur olika aspekter.

Oberoende kontroll av innehåll

Netdoktor är avsändare för kampanjerna och det redaktionella materialet står under oberoende kontroll av Netdoktor och företagets medicinska experter. Kampanjerna är möjliga tack vare ovillkorat ekonomiskt stöd från företag som är verksamma inom sjukdomsområdet.

Formats and prices

Ad specifications

Sold by

Website · Medicine · Sweden
Netdoktor