Brands
Influencers
Agencies
Formats and prices
Full screen

För att göra framgångsrik och konsekvent marknadsföring fordras någon form av riktlinjer. Kommunikationsplan, medieplan och handlingsplan brukar vara vanligt förekommande styrdokument för att se till att det som kommuniceras görs så på rätt sätt. Här är variationen stor bland olika företag och det kan vara en enkel eller enstaka detalj som behövs för att hålla samman marknadsföringen, men det kan också vara ett större grepp där flera olika detaljplaner ska samverka.

Vår styrka och kompetens ligger i att kunna hjälpa till med både enskilda detaljer och den stora helheten. Tillsammans med dig sätter vi grunden för hur, var och när du ska synas och höras med ditt budskap. Vi ser till att samordna marknadsföringsinsatserna och hjälper dig att ha både framförhållning och kontroll över din marknadskommunikation.