Fokus

Fokus

News · Sweden
Website

Om Fokus

Fokus – Sveriges nyhetsmagasin Fokus är Sveriges enda renodlade nyhetsmagasin. Varje vecka kan du läsa berättelserna, fördjupningarna, analyserna och nyheterna om det viktigaste just nu inom politik, vetenskap, ekonomi, kultur och livsstil – från Sverige och världen. Fokus adderar således en ny annonsnisch till det svenska medielandskapet, mellan traditionell dagspress och affärstidningssegmentet. Vill du som annonsör nå högutbildade storstadsbor med en stor privatekonomisk plånbok, som samtidigt i väldigt hög utsträckning fattar avgörande beslut på sina arbetsplatser utifrån sina befattningar, är Fokus rätt annonsbärare för din kommunikation. Att vår läsekrets dessutom inbegriper landets tyngsta opinionsbildare gör att även merparten av den kommunikation som är opinionsbildande hamnar i vår starka och trovärdiga miljö.

Verified profile

The company information is verified by Ocast for increased safety and security.

Member since 2020
The profile was created 3 Feb 2020

Fokus advertising channels

  • Display
  • Native
  • Print
  • Magazines

Fokus products

Fokus has 5 products within Display, Native, Print and more.

View all products

Contact Fokus

Address
Valhallavägen 117
11531Stockholm
Phone
+467228989XX Show number

Fokus team

Show all contacts