Firda
Firda

Firda

Local News Norway
Firda er Norges største nynorske lokalavis med eit opplag på omlag 11500 og 38000 daglege lesarar fordelt på papir, nett og mobil.
Mediehuset Firda er lokalisert i Førde og dekker Sunnfjord, deler av Ytre Sogn og Gloppen kommune. Avisa har sidan 1917 vore ein viktig støttespelar i lokalsamfunnet.

Annonsørane våre opplever god effekt av å annonsere i lokalavisa, uavhengig av bransje. I Firda vil annonsen din stå i lag med dei viktigaste nyheitene frå vårt dekningsområde, og blir difor vist til lesarar på alle platformene våre. I tillegg til at vi når ut til svært  mange kvar einaste dag, tilbyr vi rådgjeving, innsikt og rapportering for å sikre at du får maksimal effekt av pengane du bruker på annonsering.

Firda er også regionskontor for lokalavisene i Amedia region vest. Dette inneber ansvar for 7 lokalaviser frå Kristiansund i nord til Bergen i sør.
Read more