Fastighetsnytt
Fastighetsnytt

Fastighetsnytt

Society Sweden
Fastighetsnytt är Sveriges ledande medie för beslutsfattare inom fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen. 

Vi ger våra läsare oberoende nyheter varje dag på Fastighetsnytt.se, i nyhetsbrev och i vårt magasin som kommer sex gånger per år. Tidningen har funnits sedan 1994 och har utvecklats från att vara en renodlad facktidskrift till att bli en central kunskapsförmedlare i branschen. 
På Fastighetsnytt.se hittar besökarna också utbildningar, kurser och jobbsök utformat för målgruppens specifika krav. Genom vår tjänst Fastighetsjobb.se publiceras och hittas lediga tjänster inom hela fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Vi har en trogen läsekrets och majoriteten av våra besökare är här i sin yrkesroll för att ta del av kunskaper och nyheter som gör dem bättre i sitt dagliga arbete. 
Fastighetsnytt arrangerar årligen kongressen Business Arena som är fastighetsbranschens ledande mötesplats. Business Arena lockar varje år tusentals branschaktörer, såväl nationella som internationella. 

GDPR - Bonnier News 
https://gdpr.bonniernews.se/annonsering
Data Policy - Bonnier News
https://gdpr.bonniernews.se/datapolicy
Read more

Ad specifications

Name
Digital - General Conditions
Liquor Advertisements
Drug Listings
Game Listings
Digital - HTML5-material
Digital - Click Measurement GAM - HTML5
Digital - Responsive HTML5 materials
Digital - Click Measurement GAM - Third Party JavaScript
Digital - viewability measurement
Digitalt - Allmänna riktlinjer
Print - Printannonsering - Utgivning - Fastighetsnytt