Brands
Influencers
Agencies
Formats and prices
Ad specifications
Full screen

Köp True Native på Citypaketets sajter.Vid nativeannonsering följer annonserna samma beteende som det redaktionella innehållet och är utformad så att läsaren upplever det som en naturlig del av sajten. Med en redaktionell ton kommer dina annonser att kännas som en naturlig del av vår digitala miljö. Dina nyheter integreras i innehållsflödet, samtidigt som det är relevant och intresseskapande för våra läsare. Stärk ditt varumärke och uppnå dina affärsmål med redaktionell marknadsföring i våra digitala kanaler! Naturligtvis anpassar vi tonaliteten så att den stämmer överens med varje tidning

Formats and prices

Ad specifications

Sold by