ocast_logo_primary_2023

For advertisers

Brands
Influencers
Agencies

For media companies

Formats and prices
Ad specifications
Full screen

Nyhetsbrev med inriktning Bygg & Fastighet når cirka 99 800 prenumeranter och här finns möjlighet att synas med display eller Native AD.

Man får exponering i en trovärdig och relevant kontext bestående av Bygg- & Fastighetsnyheter. Nyhetsbrev är idag en etablerad form att kommunicera digitalt.

Våra mottagarlistor är verifierade med en 2-stegs opt-in lösning där varje prenumerant får bekräfta sin mail för att kunna ta emot nyhetsbrev från oss.

Nyhetsbrev med inriktning Bygg & Fastighet ges ut varje vecka, måndag till fredag.