Formats and prices
Ad specifications

Printannonsering i Arkitekten

name
Arkitekten
Advertising · Sweden
Full screen

Arkitekten är Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning. Den går ut till förbundets över 14 000 medlemmar – arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsar- kitekter och planeringsarkitekter.

Tidningen når även läsare inom bland annat bygg och förvaltning, samt beslutsfattare på kommunal och riksnivå.

BOKA
Vejde Ericson: Tel 0707-77 43 31
E-post: vejde@adviser.se