ocast_logo_primary_2023

For advertisers

Brands
Influencers
Agencies

For media companies

Formats and prices
Ad specifications
Full screen

Om Uppdragsanalys
Analysguiden startades 2013 som ett verktyg för att göra bra aktieinvesteringar. Här hittar du främst små företag där vi utför uppdragsanalyser, ett område som vuxit starkt i Sverige de senaste åren. Det växande intresset visar att entusiasmen för små företagsaktier är hög, liksom efterfrågan på analysmaterial. Målgruppen för analyserna är både privata och institutionella sparare. Analysguiden är den största digitala plattformen för uppdragsanalys i Sverige.

Formats and prices

Ad specifications

Sold by