Zynk

Zynk

Agency · Oslo, Norway
Website

Collaborate with companies like Zynk

Create a request and get quotes from hundreds of media companies and agencies.

  • Get great offers
  • Free of charge
  • Anonymous until contact
Create a request

Zynk er et strategisk og spesialisert kommunikasjonsbyrå som konsentrerer seg om fire tjenesteområder; posisjonering og omdømme, leder- og endringskommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt, og krisekommunikasjon og mediekontakt. Vi har som ambisjon å være den ledende kraften i utviklingen på disse fagfeltene. Vi er overbevist om at strategisk kommunikasjon kombinert med god virksomhetsforståelse og ledererfaring er kritisk for å realisere virksomhetens mål. Gjennom langsiktige partnerskap med våre kunder, et tydelig topplederperspektiv, kommunikasjonsfaglig innsikt, erfaring og gjennomføringsevne, vil vi bidra til at de store målene nås, og at de nås raskere og mer effektiv enn hva som ellers ville vært tilfelle.

Unverified profile

This profile is not verified by Ocast.

Not an Ocast member

This profile is not managed by the company yet.

Do you work here?
Not recieving requests

This profile is not managed by the company and won't receive any advertising requests.

Zynks services

  • Content marketing
  • Advertising
  • Social media
  • Market research
  • Development

Contact Zynk

Address
Zynk
Rosenkrantz' gate 22
0160 Oslo

Get free offers

Create a request and get offers.
It's simple and free.

Describe your needs and get matched with media companies & influencers.