Audience Demografi

Som tidigare undersökning visar så är medelålder högre än snittet för befolkningen.

Det är en högre andel kvinnor vilket även sågs i vår studie 2018.

Tar man del av digitala erbjudanden så tar även 65% av dem del av DR i brevlådan. Det är överlag en positiv attityd till att övergå till enbart digital DR.

Totalt är det 33% som inte tar emot DR i brevlådan (31% 2018). Bland dem som idag aktivt tar del av erbjudanden i brevlådan så är det 39% som helt instämmer i att de kan övergå till enbart digitala erbjudanden och 45% som delvis instämmer. Enbart 16% som inte ser detta som ett alternativ.  

Gender distribution

Women
70%
Men
30%

Hur gammal är du?

Source: Own survey
18-24
2%
25-34
5%
35-44
14%
45-54
26%
55-64
32%
65+
20%

Var i Sverige bor du?

Source: Own survey
Glesbygd
30%
Medelstor stad
21%
Större stad
23%
Storstad
26%

Hur bor du?

Source: Own survey
Villa,småhus, radhus
53%
Flerbostadshus, hyresrätt
24%
Flerbostadshus, Bostadsrätt
20%
Annat
2%