MATERIALINLÄMNING DIGITALT
Material ska vara Bonnier News tillhanda senast:
* 3 arbetsdagar innan kampanjstart för färdigt material
* 4 arbetsdagar innan kampanjstart, om produktion beställts hos Bonnier News

Vid sen materialleverans kan inte önskat startdatum garanteras.

Materialinlämning Direktkund, Citypaketet och Lokalt (Syd, Mitt & Nord):
Material lämnas in via materiallänk / inskickssida.

Materiallänk skickas till den person hos kund som står som materialkontakt på ordern.

För färdigt material skickas materiallänk 6 arbetsdagar innan kampanjstart.

Om materialet produceras av Bonnier News skickas materiallänk 7 arbetsdagar innan kampanjstart.

Om bokning görs senare än 6 (resp. 7) dagar före kampanjstart, skickas materiallänk ut direkt efter att bokningen är lagd.

Kampanjsupport: traffic@citypaketet.se