ocast_logo_primary_2023

For advertisers

Brands
Influencers
Agencies

For media companies

Local News · Sweden

Upsala Nya Tidning

Website

Audience Upsala Nya Tidning print

Helår 2022

Gender distribution

Women
53%
Men
47%

Boendeform

Source: Orvesto Konsument
Bostadsrätt
35%
Villa/Radhus
12%
Hyresrätt
47%