Audience Print

Våra läsare är dagens och morgondagens ledare och entreprenörer. De är nyfikna och investerar smart, både professionellt och privat. På jobbet fattar de beslut i ledningsrummet, söker djupare inblickar i finansmarknaderna och det som sker i maktens centrum.

När arbetsdagen är slut njuter de av tillvaron tillsammans med familjen. Mat, vin, utlandsresor, träning och sport. Men också ingående diskussioner om ekonomi, politik, företagande och affärer.

Gender distribution

Women
16%
Men
84%

Utbildning

Source: Orvesto Näringsliv
Högskoleutbildning
70%
Avlagd examen
67%
Civiliekonomexamen
19%

Åldersfördelning

Source: Orvesto Näringsliv
21-28 år
8%
29-38 år
22%
39-48 år
28%
49-58 år
25%
59-65 år
17%

De tar beslut och finns i ledningsgruppen

Source: Orvesto Näringsliv
Eget resultatansvar
36%
Chefsbefattning och personalansvar
36%
Sitter i företagsledningen
31%
Ingår i styrelse
22%
Egna företagare/delägare
15%
Stort eller avgörande beslutsinflytande
64%