Audience Tidningen Härjedalen

  

Gender distribution

Women
45%
Men
55%

Ålder

Source: Orvesto Konsument
16 - 34 år
20%
35 - 59 år
37%
60 - 80 år
43%