Annonsmaterial skall skickas till Svenskalag.se senast 3 arbetsdagar innan publicering om inget annat överenskommits vid bokning.

Materialet skickas i en zip-fil till annons@svenskalag.se, alternativt er kontaktperson på Svenskalag.se.
Med materialet skall även länkar och ev. instruktioner anges. Vid försening av leverans kan Svenskalag.se ej garantera att publicering blir enligt order, trots detta sker fakturering enligt tidigare bestämmelser.


Format

Typ                       Storlek (px)                      Maxvikt

Panorama XL     980x240                             80 KB

Rektangel           300x250                              50 KB

Rektangel L        300x480                              60 KB

Rektangel XL      300x600                             70 KB

Mobil                   320x320/640x640             70 KB

Mobil halv 320x160/640x320 70 KB

Material
Annonsmaterialet kan bestå av bildfiler (.jpg/.gif/.png), JavaScript eller HTML5. Vi tar inte emot annonser i flash format då det inte stöds av flera webbläsare i mobil och dator.