ocast_logo_primary_2023

For advertisers

Brands
Influencers
Agencies

For media companies

Svensk Byggtidning

Magazine · Construction · Sweden
Website

Audience Mottagare / Läsare Svensk Byggtidning

Byggherrar/beställare (ej startade men beslutade projekt,
6-24 mån), fastighetsbolag (allmännyttan/privata), byggorganisationer
byggentreprenörer, konsulter såsom; arkitekter, el, vvs, vs, entreprenörer såsom; el, vvs, mark, kommuner och statliga verk, FoU, högskolor. Tidningen distribueras till namngivna beslutsfattare bland annat vd, inköpschefer, projektledare, upphandlingsansvariga, handläggare och platschefer. Allt för att ni skall få maximal avkastning på era investerade pengar.

Gender distribution

Women
30%
Men
70%