Tidningen SKOGEN och bilagan Skogsteknik

name
SKOGEN
Agriculture Sweden
Full screen

Description

Tidningen SKOGEN är en oberoende tidning utgiven av Föreningen Skogen som verkar för god skogs- och naturvård. Vi vill väcka nyfikenhet, granska, ge nya impulser och skapa nytta – målet är nöjda och aktiva läsare. Tidningen SKOGEN utkommer 11 nummer per år. 

Skogsteknik utkommer tillsammans med SKOGEN fyra nummer per år.  Mycket enkelt och smidigt - samma pris som SKOGENs ordinarie utgåva med en möjlighet att profilera sig extra mycket mot storskalig teknik.

Se aktuella teman och utgivningsplan under specifikationer.