SKOGEN
SKOGEN

SKOGEN

Agriculture Sweden
Tidningen SKOGEN är Sveriges största oberoende månadstidskrift utgiven av Föreningen Skogen som verkar för god skogs- och naturvård. Våra enda uppdragsgivare är läsarna. Vi vill väcka nyfikenhet, granska, ge nya impulser och skapa nytta – målet är nöjda och aktiva läsare. Tidningen har nära 95 000 läsare enligt Orvesto. 

Tidningen Skogen och Föreningen Skogen erbjuder attraktiva annonslösningar för den som vill nå en insatt målgrupp inom skog och lantbruk.
Read more