Formats and prices
Ad specifications
Full screen

Filformat: GIF (no animated GIF), JPEG 

Storlek: max 100 kb banner

NYHETSBREVET SKICKAS VARJE VARDAG OCH NÅR CA 16 000 PRENUMERANTER.