Audience Resumé - Print

-

Gender distribution

Women
58%
Men
42%

Åldersfördelning

Source: Orvesto Näringsliv
21 - 33 år
13%
34 - 48 år
36%
49 - 65 år
51%