Audience Målgrupp HBTQ+

HBTQ personer och våra vänner.
Gay och Gayvänliga.

Prioriterade intressen bland så väl män som kvinnor är resa, både utomlands och inom Sverige. Kultur både s.k. populärkultur som konserter m.m. samt annan scenkonst och utställningar.
Man bor i snitt på hotell flera ggr per år, äter ute någon gång per vecka. Många är så kallade early adopters som gillar att använda sig av ny teknik och anamma nya trender.

Många lever i hushåll enbart bestående av vuxna och har därför ett konsumtionsmönster anpassat för ett vuxenliv utan barn.

QX besökare lägger stort värde i att ett företag uppfattas som gayvänliga/HBTQ vänligt. I val mellan en produkt/tjänst och en annan väljer man gärna det som uppfattas som gayvänliga/HBTQ vänligt.
Våra besökare lägger dessutom stor vikt vid god service och kvalitet.

Gender distribution

Women
40%
Men
60%