Audience Podme Dokumentär

Demografi Podme Dokumentär
LTR 63%

Gender distribution

Women
61%
Men
39%

Ålder

Source: Egen undersökning
18-22 år
2%
23-34 år
28%
35-44 år
28%
45-59 år
32%
59+ år
9%