Audience Placera.se

Höginkomsttagare, kapitalstarka privatpersoner, företagare och VD.

Sparkapital: Snitt 1 M
Beteende: Besökarna har ett stort intresse kring aktier, börsen och sparande. Premium livsstil, reser flera gånger per år, villaägare, en eller flera bilar, starkt sparkapital.

Gender distribution

Women
20%
Men
80%

Värdepappersportfölj

Source: Egen undersökning
< 50 000 kr
7%
50 001 - 200 000 kr
14%
200 001 - 500 000 kr
19%
500 001 - 1 000 000 kr
18%
1 000 001 - 5 000 000 kr
30%
> 5 000 000 kr
12%

Värdepappersportfölj

Source: Egen undersökning
< 50 000 kr
7%
50 001 - 200 000 kr
14%
200 001 - 500 000 kr
19%
500 001 - 1 000 000 kr
18%
1 000 001 - 5 000 000 kr
30%
> 5 000 000 kr
12%

Besökarstatistik

Source: Egen undersökning
Nya besökare
5%
En gång/månad
5%
En gång/veck
8%
Flera gånger/vecka
26%
En gång/börsdag
18%
Flera gånger/börsdag
38%

Besökarstatistik

Source: Egen undersökning
Nya besökare
5%
En gång/månad
5%
En gång/veck
8%
Flera gånger/vecka
26%
En gång/börsdag
18%
Flera gånger/börsdag
38%

Bostadsort

Source: Egen undersökning
Stockholm
25%
Göteborg
9%
Malmö
4%
Annan svensk ort över 50 ...
25%
Annan svensk ort under 50 ...
34%
Ort i utlandet
3%

Kön

Source: Egen undersökning
Man
80%
Kvinna
20%

Värdepappersportfölj

Source: Egen undersökning
< 50 000 kr
7%
50 001 - 200 000 kr
14%
200 001 - 500 000 kr
19%
500 001 - 1 000 000 kr
18%
1 000 001 - 5 000 000 kr
30%
> 5 000 000 kr
12%