Audience Målgrupp

Vi vänder oss främst till de cirka 60 000 invånarna i de tre kommunerna Alingsås, Vårgårda och Herrljunga. Enligt vår undersökning är 61 % av läsarna regelbundet återkommande, med minst ett besök per vecka. Nyheter och sport är de mest lästa avdelningarna. 31 % av läsarna är tjänstemän, 24 % arbetare och 20 % pensionärer.

Gender distribution

Women
46%
Men
54%