Doelgroep Praktiskt Båtägande

Den typiska läsaren är en högutbildad man i åldern 35–69 år med hög inkomst. Han köper mest båttillbehör i Sverige.

Genderverdeling

Dames
10%
Mannen
90%