Om teleurstellingen en eventueel foutieve plaatsingen te voorkomen, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Foto’s en andere illustraties
Deze moeten geschikt gemaakt zijn voor de toepassing op een krantendrukpers. Gebruik daar-om in alle DTP-programma’s het juiste kranten ICC-profiel ‘ISONewspaper26v4.icc’.

Internet-illustraties
Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Het materiaal op speciale sites (stocksites) is mogelijk wel bruikbaar. Hierbij dient overigens rekening gehouden te worden met copyright.

Full Colour
Alle advertenties dienen in Full Colour (CMYK) aangeleverd te worden.

Omgaan met lettertypes (fonts)
Fonts dienen ingesloten te worden in PDF. Indien in de opmaakapplicatie de juiste instellingen gekozen worden, dan is dat geen probleem. Is een font niet ingesloten in een PDF dan kan deze niet verwerkt worden, en zal u gevraagd worden deze aan te passen en opnieuw te versturen.

Juiste afmeting
Een PDF dient met het juiste formaat te worden aangeleverd. (de afmeting van het PDF-document dient gelijk te zijn aan het overeengekomen advertentieformaat). Het materiaal dient schoon gesneden (zonder paskruizen, snijtekens, strippen, etc) te worden aangeleverd.