ocast_logo_primary_2023

For advertisers

Brands
Influencers
Agencies

For media companies

Medicine · Sweden

Netdoktor

Website

Audience Netdoktor.se

Netdoktors besökare består till stor del av personer med hemmavarande barn i åldrarna 0-15. Mer än hälften av besökarna har universitets/högskoleutbildning. 94% av unga högutbildade kvinnor söker information om hälsa på internet.

Gender distribution

Women
69%
Men
31%

Åldersfördelning Netdoktor (%)

Source: Google Analytics
18-24 år
11%
25-34 år
25%
35-44 år
20%
45-54 år
18%
55-64 år
14%
65+ år
12%

Utbildning

Source: Orvesto Konsument
Gymnasial utbildning
34%
Högskola/Universitet
56%
Övrig utbildning
10%

Inköpsvanor, hälsokostprodukter

Source: Orvesto Konsument
Low spenders
25%
Medium spenders
36%
Heavy spenders
39%

Hemmavarande barn

Source: Orvesto Konsument
Besökare med hemmavarande barn i åldern 0-15 år
42%