ocast_logo_primary_2023

For advertisers

Brands
Influencers
Agencies

For media companies

Medicine · Sweden

Netdoktor

Website

Audience NetdoktorPro

NetdoktorPro har 110 000 besökare varje månad och når 50% av Sveriges läkare.

E-postadresser
NetdoktorPro har omkring 20 000 e-postadresser till läkare (fördelat på specialitet och klinik) (totalt antal läkare i Sverige ca 34 000 st)

Marknadsundersökning och utbildning
Det senaste året har fler än 6 000 HCP svarat på enkäter hos NetdoktorPro och fler än 4 000 läkare har genomgått webbaserad läkarutbildningar inom bland annat områdena Dermatologi, Smärta, Urologi och Infektion.

Gender distribution

Women
75%
Men
25%

Besökare

Source: Egen undersökning
Läkare
32%
Sjuksköterskor/vårdpersonal
46%
Övriga
22%

Frekvens

Source: Egen undersökning
Besöker webbplatsen varje månad
72%
Besöker webbplatsen varje vecka
55%

Trovärdighet

Source: Egen undersökning
Upplever att webbplatsen är en professionell och trovärdig källa
98%
Uppger att de hittar vad de söker på webbplatsen
98%